Acume Financiële Planning

Geld is niet belangrijk wordt gezegd. Het is geen doel op zich maar een middel om te kunnen genieten van wat belangrijk is voor u. Geen zorgen hoeven te maken over geld is echter essentieel. Geld helpt u om uw leven te kunnen leiden zoals u dat wilt. Het helpt u ook om te kunnen zorgen voor iedereen waar u van houdt. Geld maakt het ook mogelijk uw ambities, klein of groot, waar te maken. Financiële planning helpt u daarbij.

Al draait uw leven misschien niet om geld, toch oefent geld bewust én onbewust een grote invloed uit op uw leven en de keuzes die u maakt. Ook u zal meerdere malen in uw leven voor lastige financiële keuzes komen te staan. Denk daarbij aan het kopen van een woning, wanneer met pensioen, verkoop bedrijf of hoe om te gaan met de mogelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden.

Met Financiële Planning ontstaat duidelijkheid. Door inzicht te geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie verkrijgt u financiële rust. Door Financiële Planning kunt u weloverwogen keuzes maken om financiële problemen voor te zijn en uw wensen, dromen en ambities te realiseren.

Lees meer

Maak een afspraak voor financiële rust