Diensten

Wat doet een financieel planner nu eigenlijk? Wat wij doen is bijdragen aan het persoonlijk en financieel welzijn van onze cliënten door inzicht en overzicht van hun financiële zaken te geven en hen te helpen bij het realiseren van hun wensen, doelstellingen en ambities.

Dit kunnen wensen en doelstellingen zijn op de korte termijn, zoals het lenen van geld voor het kopen van een woning, het starten van een bedrijf of van baan verwisselen. Of op de langere termijn, zoals (eerder) stoppen met werken, verkoop van het bedrijf of emigratie. Ook bij calamiteiten als een scheiding of plotseling overlijden kunt u ons inschakelen.

Soms is het financieel plan of advies een bevestiging dat de zaken goed geregeld zijn. Andere keren betreft het een structureel plan om de financiële zaken integraal en voor de langere termijn te optimaliseren. De financieel planner zet de te bewandelen route uit naar een gezonde financiële situatie (in balans) en meet periodiek de vooruitgang. Hij bewaakt het noodzakelijke rendement en zorgt voor tijdige aanpassingen van het plan om gewenste doelen te realiseren.

Lang niet altijd is een compleet financieel plan nodig. Natuurlijk kan men ook met een beperkte vraag, wens of probleem op één of meerdere deelgebieden bij ons terecht. U mag van ons een objectief en onafhankelijk antwoord, advies of oplossing verwachten.

Maak direct een afspraak