Werkwijze

Advies op maat 

Wij zijn duidelijk en transparant in hoe wij werken. Dat betekent dat wij duidelijkheid geven in de stappen tijdens het adviesproces. Transparant wil zeggen dat wij advies op vaste prijs afspreken dan wel op basis van uren maal tarief werken en uitsluitend door u betaald worden voor de adviezen die wij geven en/of uitvoeren.

Meestal worden de kosten van een financieel plan ruimschoots terugverdiend door huidige en toekomstige besparingen. Dit is echter meestal niet de hoofdreden voor een financieel plan. Een goed financieel plan geeft financiële rust.

Rust door overzicht en inzicht

Welke vraag u ook heeft, wij geven u inzicht en overzicht in uw volledige financiële situatie, nu en voor de toekomst. Het stelt u in staat om de juiste financiële beslissingen te nemen. En dat geeft rust.

Ons financieel planningsproces bestaat uit een aantal vaste stappen.

Uw vragen, wensen en doelen

 Het begint met uw vragen, dat wat u bezighoudt. Vragen die er voor u toe doen. In een eerste vrijblijvend gesprek verkennen we deze vragen en zullen we uw doelen en wensen erbij betrekken. Naar aanleiding van dit gesprek maken we voor u een aanbieding.

Uw huidige financiële situatie: OVERZICHT

Daarna gaan we samen met u aan de slag. We zullen u vragen alle relevante stukken aan te leveren. Hiermee brengen we uw huidige financiële situatie in kaart door het maken van een financieel overzicht. Dit bespreken we met u. Ook gaan we verder in op uw wensen en doelen. Dit is een belangrijke fase in het proces van financiële planning. We willen er zeker van zijn dat we uitgaan van de juiste gegevens én zeker weten dat we de juiste vragen voor u gaan beantwoorden.

 Onze analyse en antwoorden: INZICHT

Vervolgens gaan we op basis van deze informatie uw financiële situatie analyseren en uw vragen beantwoorden en vastleggen in een financieel plan.

Uw financieel plan: RUST

Als het financieel plan is opgesteld maken we een afspraak met u om dit te bespreken. Vooraf krijgt u het financieel plan per mail toegezonden zodat u dit kunt doornemen. Na dit intensieve traject kiezen veel klanten ervoor om klant bij ons te blijven. Uw leven staat immers niet stil, periodiek kunnen we het financiële plan aanpassen aan de veranderde omstandigheden, andere wetgeving of andere marktomstandigheden. Zo houden we uw financiële plan actueel en rendabel.

Financiële plannen zijn gebaseerd op cijfers, maar een plan hoeft u nog geen goed gevoel te geven. Een mens neemt niet alleen rationele beslissingen op financieel gebied. We houden rekening met wat u belangrijk vindt en zich goed bij voelt. Onze kennis krijgt pas waarde als u ons advies begrijpt en accepteert.

Maak direct een afspraak