Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties.  Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig om een offerte uit te brengen en/of om een overeenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren. Acume gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Beveiliging

Acume neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acume.nl .

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen.

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

Aanpassen privacyverklaring

U vindt op deze website onze actuele en geldende privacyverklaring. Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan, neem dan contact op met:

Acume B.V.
Van Kinsbergenstraat 1a
8081CL Elburg
T 0525-522106T
E info@acume.nl
www.acume.nl

 

.